Sentit de la Fibra del Paper

El procés de fabricació del paper és una producció contínua de bobines, que després es transformen en bobines, rotllos o formats adaptats a l'ús final. El paper pot ser tallat en el sentit del desenrotllament de la bobina (direcció de la màquina), les fibres sent llavors paral·leles al costat gran de la fulla. Es parla de sentit "marxa", “màquina” o "sentit llarg" (equivalent a "long grain" o “machine direction” -MD- en anglès). Si el paper és tallat en l'altre sentit (direcció creuada), es diu que és tallat en sentit "travessat" (corresponent a "short grain" o “cross direction” -MD- en anglès).

I en funció del acabat i de l'encuadernació del producte final, necessiteu el costat curt travessat o el costat gran travessat, anomenat també sentit de la fibra.

Quan el paper ha de ser plegat, és important assegurar-se que la línia de plegament es trobi en el sentit llarg de la fulla. Si no és així, el plegament pot danyar les fibres, trencar-les i fer-les visibles al nivell de la doblegada.

image